Univerzita Karlova


Klíčová slova sklizně:

V roce 2011 jsme uzavřeli s Univerzitou Karlovou smlouvu, která nám umožňuje sklízet a zpřístupňovat on-line archivní verze veškerých univerzitních webů. Rozsáhlá stejnojmenná kolekce zahrnuje stránky jednotlivých fakult, ústavů a pracovišť, výzkumných projektů a dalších specializovaných webů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 107