Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021


Klíčová slova sklizně:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021. Jednalo se o první volby do Poslanecké sněmovny, které se konaly podle nových regulí po rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona. Hranice potřebná pro vstup jednotlivých stran do sněmovny byla 5 % pro jednotlivé strany, 8 % pro dvoučlenné koalice a 11 % pro vícečetné koalice. Kolekce zdrojů zahrnuje weby politických stran a hnutí, stránky jednotlivých kandidátů a ohlasy voleb v médiích.

https://www.mvcr.cz/volby/ [archivovaná verze]

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx [archivovaná verze]

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2021 [archivovaná verze]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2021 [archivovaná verze]

https://2021.programydovoleb.cz/ [archivovaná verze]

https://programydovoleb.cz/ [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 91