Display: visual, text

Akademie výtvarných umění v Praze

www.avu.cz [current version]

Stránky významné umělecké vysoké školy. Informují o instituci, studiu, vědě a výzkumu a uměleckých událostech.

Publisher: Akademie výtvarných umění v Praze

Antropologická studia : Fakulta humanitních studií

antropologie.fhs.cuni.cz [current version]

Stránky studijního programu, jehož cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Informace o programu, vyučujících, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova

Central Bohemia University Publishing

ojs.journals.cz/index.php/ [current version]

Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Centrum genderových studií

gender.ff.cuni.cz [current version]

Stránky odborného pracoviště FF UK. Součástí zdroje informace o historii centra, projektech, přednáškách, kurzech a vydaných publikacích.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum genderových studií

Česká konference rektorů : ČKR

crc.muni.cz [current version]

Informace o organizaci - historii, struktuře a zasedáních. Součástí výroční zprávy, usnesení, aktuality a fotogalerie.

Publisher: Česká konference rektorů

Department of theoretical computer science and mathematical logic

ktiml.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, jejích zaměstnancích, studentech, výzkumu a výuce.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Elportál : e-learning na Masarykově univerzitě

is.muni.cz/elportal/ [current version]

Tipy, rady, výukové materiály a informace o e-learningu pro učitele a studenty Masarykovy univerzity v Brně

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Evropský polytechnický institut

edukomplex.cz [current version]

Web soukromé vysoké školy, na které lze studovat ekonomické studijní obory a informatiku. Součástí je i časopis Acta Moraviae.

Publisher: Evropský polytechnický institut

Fakulta sociálních věd : Univerzita Karlova

fsv.cuni.cz [current version]

Stránky fakulty, která zajišťuje vzdělání v oboru společenské vědy, ekonomie, politologie, masmédia. Součástí informace o ústavu, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

uprav.ff.cuni.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickou a praktickou výukou pravěké archeologie, raně středověké archeologie, archeologie vrcholného a pozdního středověku. Těžiště výuky je zaměřeno na Českou republiku v evropském kontextu, zejména středoevropském. Informace o ústavu, studiu a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro archeologii

Fonetický ústav

fu.ff.cuni.cz [current version]

Stránky informují o ústavu, studiu a výzkumu v oblasti fonetiky.

Publisher: Univerzita Karlova. Fonetický ústav

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova

www.htf.cuni.cz [current version]

Stránky zahrnují údaje o fakultě, jednotlivých katedrách a ústavech, o studiu, informace o vědecké a výzkumné činnosti, aktuality.

Publisher: Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta

1 2 3 4 5 6 7 8