Display: visual, text

AIP Scholaris

scholaris.vse.cz [current version]

Odborný elektronický časopis se záměrem publikovat excelentní studentské práce tematicky spadající do široce pojímané oblasti informatiky a obecně informační vědy. Cílem časopisu AIP Scholaris je vytvořit prostor pro oborově zaměřený rozvoj a motivaci studentů bakalářského a magisterského studia.

Publisher: Vysoká škola ekonomická. Fakulta informatiky a statistiky

Licence: CC BY 3.0 CZ

Česká informační společnost při Národním archivu České republiky

cis.cesarch.cz [current version]

Informace o pobočce České informační společnosti zabývající archivní a restaurátorskou činností. Zahrnuty jsou stanovy, výroční konference, publikace.

Publisher: Česká informační společnost. Pobočka při Národním archivu v Praze

Cesnet : datagram

www.cesnet.cz/doc/datagram/ [current version]

Datagram je zpravodaj, kterým sdružení CESNET informuje o významných událostech a zajímavých aktivitách souvisejících s provozem a rozvojem akademické počítačové sítě České republiky. Obsahuje také informace o aktuálním stavu akademických sítí u nás i v zahraničí

Publisher: CESNET

Cesnet : technické zprávy

www.cesnet.cz/doc/techzpravy/ [current version]

Webové stránky obsahují technické zprávy od roku 2000 vydané sdružením CESNET, které je zaměřené na provoz a rozvoj akademické počítačové sítě

Publisher: CESNET

Department of theoretical computer science and mathematical logic

ktiml.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, jejích zaměstnancích, studentech, výzkumu a výuce.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Elektrorevue : časopis pro elektrotechniku

elektrorevue.cz [current version]

Internetový časopis pro elektrotechniku. Součástí výsledky výzkumu a vývoje v ČR, popularizace vědy a vývoje.

Publisher: Vysoké učení technické

e-Mole : časopis o výuce nejen s digitálními technologiemi

www.e-mole.cz/cislo/ [current version]

Časopis zaměřený na využití digitálních technologie, především pak trojrozměrného zobrazování, ve výuce.

Publisher: Tomáš Feltl – TFSoft

Evropský polytechnický institut

edukomplex.cz [current version]

Web soukromé vysoké školy, na které lze studovat ekonomické studijní obory a informatiku. Součástí je i časopis Acta Moraviae.

Publisher: Evropský polytechnický institut

Institute of computer science

www.uivt.cas.cz [current version]

Informace o ústavu a jeho historii, poslání, činnosti, administrativního členění, výzkumných projektech. Součástí jsou výzkumné zprávy od roku 1994.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav informatiky

ITMforum

www.itmforum.cz [current version]

Web věnovaný oblasti IT, projektového řízení a řízení lidských zdrojů. Obsahem jsou především články.

Publisher: Supranet

Journal on efficiency and responsibility in education and science

www.eriesjournal.com [current version]

Elektronický časopis v angličtině zaměřený na otázky účinnosti a odpovědnosti v oblasti vzdělávání a příbuzných vědních disciplín.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta.

Matematicko-fyzikální fakulta

mff.cuni.cz [current version]

Web Matematicko-fyzikální fakulty, součástí informace o katedře, zaměstnancích, výuce.

Publisher: Univerzita Karlova

1 2