Display: visual, text

Eulog.cz : informační logistický portál

eulog.cz [current version]

Zprávy a články z oblasti logistiky, dopravy a spedice, případové studie, logistický slovníček

Publisher: it2b

Perner's Contacts : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě

pernerscontacts.upce.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zabývající se problémy souvisejícími s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Je určen pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory

Publisher: Univerzita Pardubice. Katedra technologie a řízení dopravy

1