Display: visual, text

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

www.vupsv.cz [current version]

Ústav se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Mezi hlavní výzkumné zájmy patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky. Nedílnou součástí ústavu je také České informační centrum sociální ochrany (ČICSO).

Publisher: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

1