Display: visual, text

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica

chemie.upol.cz/aupo/ [current version]

Elektronický recenzovaný časopis obsahující články z oblasti analytické chemie, biochemie, biofyzikální chemie, vzdělávání v oblasti chemie, výpočetní chemie, chemie životního prostředí, anorganické chemie, makromolekulární chemie, organické a fyzické chemie. Články jsou v anglickém jazyce

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Analytická chemie - odměrná analýza

is.muni.cz/el/1433/test/s_zakazky/ode/053-Jancar/index.html [current version]

Výukové materiály z oblasti analytické chemie zaměřené na provádění odměrné analýzy nebo-li titrace a zpracování získaných výsledků

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [current version]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

Chromatografie

chemie.jiriurban.cz [current version]

Informace o chromatografii (dělící metodě, která se zabývá rozdělením složitých směsí látek na jednotlivé složky a jejich následnou identifikací). Použití chromatografie v praxi, aktuality z oblasti vývoje metodiky, výkladový chromatografický slovník

Publisher: Urban, Jiří

Licence: CC BY-SA 3.0

Collection of Czechoslovak Chemical Communications

cccc.uochb.cas.cz [current version]

Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

EPR-spektroskopie

cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/epr/ [current version]

Informace o spektroskopii elektronové paramagnetické rezonance (EPR). Podstata jevů, důraz na izotropní hyperjemnou interakci jednoho nepárového elektronu s magnetickými jádry a na vysoce rozlišená EPR-spektra radikálů v roztocích

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav chemie

High performance liquid chromatography

hplc.cz [current version]

Informace o analytické separační technice High performance liquid chromatography (HPLC). Naleznete zde teorii chromatografického procesu, doporučené tipy a triky, užitečné tabulky. Nemalá část webu je zaměřena i na validaci této analytické metody

Publisher: Douša, Michal

Laboratory of high resolution molecular spectroscopy in Prague

www.vscht.cz/anl/lmsvr/index2.htm [current version]

Stránky pracoviště při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, které se zabývá studováním molekul v plynném skupenství za použití mikrovlnné spektroskopie. Informace o výzkumu, soupis vydané literatury, prezentace z pořádaných seminářů, zaměstnanci pracoviště.

Publisher: VŠCHT. Oddělení pro vědu a výzkum

Michael Canov

canov.jergym.cz [current version]

Stránky obsahují základní informace z oblasti anorganické, organické, analytické matematické chemie a biochemie na středoškolské úrovni

Publisher: Canov, Michael

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

spektroskopie.cz [current version]

Informace o Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (struktura, historie, členové, odborné plánované akce). Kompletní obsah Bulletinu od č. 123

Publisher: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Ústav analytické chemie Akademie věd České republiky, v.v.i.

www.iach.cz [current version]

Stránky Ústavu analytické chemie Akademie věd České republiky sídlícího v Brně. Informace o historii, publikační činnosti, organizační struktuře a činnostech ústavu

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav analytické chemie

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1