Display: visual, text

Muzeum města Ústí nad Labem

muzeumusti.cz [current version]

Informace o sbírkách, projektech a dalších činnostech Muzea města Ústí nad Labem

Publisher: Muzeum města Ústí na Labem

Muzeum Mladoboleslavska

www.muzeum-mb.cz [current version]

Stránky muzea s regionální působností. Informace o sbírkách a expozicích, přehled pořádaných výstav.

Publisher: Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Podblanicka

www.muzeumpodblanicka.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na vlastivědu, přírodu a historii regionu Podblanicka. Informace o stálých expozicích, sbírkách, výstavách a přehled pořádaných doprovodných akcí.

Publisher: Muzeum Podblanicka

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

www.muzeumtrutnov.cz [current version]

Stránky regionální muzea s působností pro okres Trutnov a přilehlý region. Zpřístupňuje archeologické, historické a etnografické sbírky z oblasti Podkrkonoší. Informace o muzeu, jeho sbírkách a činnosti, přehled výstav.

Publisher: Muzeum pokrkonoší Trutnov

Muzeum Policie ČR

muzeumpolicie.cz [current version]

Vznik, vývoji a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu. Součástí jsou informace o kriminalistických metodách, fotogalerie.

Publisher: Muzeum policie ČR

Muzeum průmyslových železnic

mpz.cz [current version]

Zdroj pojednává o Muzeu průmyslových železnic ze současné a historické perspektivy a obsahuje fotogalerii lokálních drah a modelů vlaků

Publisher: Muzeum průmyslových železnic

Muzeum regionu Valašsko

www.muzeumvalassko.cz [current version]

Stránky muzea, jehož součástí je zámek, lapidárium a hvězdárna. Stránky informují o programu muzea, jeho stálých expozicích a jednotlivých objektech. Součástí jsou také obsahy vydávaných publikací.

Publisher: Muzeum regionu Valašsko

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

www.msb-jablonec.cz [current version]

Stránky muzea informující o aktuálních expozicích, výstavách a sbírkách.

Publisher: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum T.G.M. v Rakovníku

muzeumtgm.cz [current version]

Informace o muzeu, pořádaných akcích, výstavách a osobnostech spjatých s městem Rakovník

Publisher: Muzeum TGM Rakovník

Muzeum umění Olomouc

www.olmuart.cz [current version]

Jedná se o stránky Muzea umění v Olomouci, které se skládá z Arcidiecézního muzea v Olomouci, Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea moderního umění. Informace o muzeu, sbírkách, stálých expozicích

Publisher: Muzeum umění Olomouc

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

muzeumhk.cz [current version]

Organizační struktura, historie, zprávy o činnosti, sbírky, výstavy (včetně archivu až do roku 1902) muzea. Součástí je fotogalerie prostor muzea

Publisher: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum Vysočiny Jihlava

muzeum.ji.cz [current version]

Stránky muzea informují o jeho historii, projektech, sbírkách a expozicích. Součástí je také přehled aktuálních akcí a výstav.

Publisher: Muzeum Vysočiny v Jihlavě

1 2 3 4 5 6