Display: visual, text

Czechdyslexia : Česká společnost Dyslexia

www.czechdyslexia.cz [current version]

Stránky občasného sdružení věnující se problematice specifických poruch učení a chování. Informace o historii společnosti, aktuálním dění, stanovy, členství. Součástí bibliografie, nabídka seminářů.

Publisher: Česká společnost Dyslexie

Pohádky pro společné čtení : projekt na podporu rodinného čtení a vyprávění

www.spolecnecteni.com [current version]

Stránky projektu na podporu čtenářství, zaměřené především na děti se specifickými poruchami učení. Obsahuje ukázky pohádek, přehled akcí a informace a články o projektu.

Publisher: Vorlíčková, Alena

1