Display: visual, text

Advanced Architectures in Photonics ... (AAP)

aap-conference.com [current version]

Stránky konference zaměřené na výzkum alikované optiky a zejména pak fotoniky. Součástí organizační informace. Obsahuje Proceedings of the Advanced Architectures in Photonics s plnými texty.

Publisher: Involved

conVerter - převody jednotek

www.converter.cz [current version]

Stránky obsahují aplikaci Coverter, která usnadňuje převod fyzikálních jednotek, dále informace o slavných fyzicích a Nobelových cenách.

Publisher: Bureš, Jiří

Česká fyzikální společnost

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/ [current version]

Stránky odborné sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Informace o její organizaci, činnosti, pořádaných akcích a udílení ceny Milana Odehnala.

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká fyzikální společnost

Dielektrika : fyzika normálních dielektrik

dielektrika.kvalitne.cz [current version]

Přehledový dokument s výkladem vlastností dielektrik a s popisem některých demonstrujících experimentů. Podpůrný materiál pro výuku na základních a středních školách.

Publisher: Tomáš, Martin

Edutorium : Techmania

echmania.cz/edutorium/ [current version]

Články o fyzice a o významných vědcích a vynálezcích. Materiály související s exponáty z muzea Techmania zaměřeného na ukázky fyzikálních jevů

Publisher: Regionální technické muzeum

Elektronické učebnice matematiky a fyziky

www.realisticky.cz [current version]

Stránky se věnují realistickému přístupu k výuce a navazují na stránky Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia. Součástí učebnice matematiky a fyziky pro SŠ a ZŠ.

Publisher: Krynický, Martin

Encyklopedie fyziky

fyzika.jreichl.com [current version]

Encyklopedie fyziky je souborem hesel doplněných multimediálním obsahem pro vysvětlení jednotlivých fyzikálních jevů

Publisher: Reichl, Jaroslav

Fyzikální korespondenční seminář : FYKOS

fykos.troja.mff.cuni.cz [current version]

Seminář určený středoškolákům se zájmem o fyziku. Informace o semináři, úlohách, experimentech a aktuálním dění. Součástí archiv letáků a ročenek.

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální olympiáda

fo.cuni.cz [current version]

Informace o celorepublikové fyzikální olympiádě určené pro žáky středních a základních škol. Organizace soutěže, aktuality, studijní texty

Publisher: Ústřední komise Fyzikální olympiády

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

fzu.cz [current version]

Informace o činnosti Fyzikálního ústavu. Organizační struktura, popis výzkumných projektů, tiskové zprávy, popularizační příspěvky.

Publisher: Akademie věd ČR. Fyzikální ústav

FyzWeb

fyzweb.cz [current version]

Web zahrnující vše kolem fyziky - fizykální zajímavosti, tabulky, návody na pokusy, apod.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra didaktiky fyziky

Jaroslav Reichl

www.jreichl.com [current version]

Stránky učitele fyziky a matematiky na střední škole. Informace k jeho výuce, projektech, součástí ukázky maturitních prací a multimediální encyklopedie fyziky.

Publisher: Reichl, Jaroslav

1 2 3