Display: visual, text

Hospodářská politika

www.narodacek.cz [current version]

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Publisher: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Informační studie

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_info_studie.html [current version]

Informační studie (Information Papers) slouží především ke shromáždění existujících poznatků z oblasti makroekonomické analýzy a hospodářské politiky.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Konference | Indexace

www.narodacek.cz/indexace-sborniky/ [current version]

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Publisher: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým

nho.econ.muni.cz [current version]

Vědecký recenzovaný časopis vycházející v anglickém jazyce. Přináší nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Plné texty od roku 2006.

Publisher: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta

Politická ekonomie

polek.vse.cz/ [current version]

Web českého vědeckého časopisu z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických proces.

Publisher: Vysoká škola ekonomická

Spořicí státní dluhopisy

www.sporicidluhopisycr.cz [current version]

Stránky zaměřené na spořící státní dluhopisy. Informace o Dluhopisu Republiky, typech dluhopisů a možnostech investování. Součástí zprávy a aktuality vydávané Ministerstvem financí k tématu státních dluhopisů určených pro občany.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Svaz průmyslu a dopravy ČR : zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

www.spcr.cz [current version]

Posláním svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a hájit společné zájmy svých členů

Publisher: Svaz průmyslu a dopravy ČR

1