Display: visual, text

Veřejný ochránce práv : ombudsman

www.ochrance.cz [current version]

Jedná o stránky mapující činnost a osobu českého veřejného ochránce práv

Publisher: Kancelář veřejného ochránce práv

Za každou cenu - byznys a lidská práva

www.zakazdoucenu.cz [current version]

Stránky kampaně zaměřené proti porušování lidských práv zejména v kontextu nedodržování základních pracovních podmínek a využívání levné dětské práce v rozvojových zemích za účelem zásobování produkty trhy rozvinutých ekonomik. Aktuality, informace o kampani, konkrétní případy.

Publisher: Amnesty International ČR

Z§vůle práva

zvuleprava.cz [current version]

Jedná se o nevládní organizaci, která se zaměřuje na právní ochranu romských občanů před diskriminací, obtěžováním a šikanováním. Stránky obsahují informace o organizaci, jejích aktivitách, vydané dokumenty a další informace

Publisher: Z§vůle práva

1 2