Display: visual, text

Apatykář : 1. český lékárenský informační a podcastový portál

apatykar.info [current version]

Stránky věnující se lékárenství, bylinkám, zdravotním tématům a novinkám v lékárnách. Součástí ekonomická poradna, tiskové zprávy a diskuzní fórum

Publisher: Dočkal, Martin

Asociace českých a moravských nemocnic : AČMN

acmn.cz [current version]

Informace o asociaci, právních předpisech, připomínkových řízení, aktuálním dění a sociální péči ve zdravotnictví. Součástí názory, diskuse a tiskové zprávy.

Publisher: Asociace českých a moravských nemocnic

Braunoviny : aktuální informace ze Skupiny B. Braun

braunoviny.bbraun.cz [current version]

Časopis poskytující aktuální informace ze světa zdravotnictví. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 2005.

Publisher: B. Braun Medical

CBU International Conference Proceedings ...

ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/ [current version]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

European Medical, Health and Pharmaceutical Journal

ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/ [current version]

Recenzovaný časopis v anglickém jazyce publikující výzkumné a odborné články z oblasti lékařství, zdravotnictví a farmacie.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Evropanka

evropanka.blogspot.cz [current version]

Osobní blog obsahující recenze filmů a reakce na aktuální dění v politice, zdravotnictví a další.

Publisher: Payeur, Michaela

eZdrav.cz : odborný portál o elektronickém zdravotnictví

www.ezdrav.cz [current version]

Stránky zabývající se elektronizací celého zdravotnického systému. Informace o eHealth, stavu v ČR a EU, součástí slovník pojmů.

Publisher: Lesensky.cz

Férová nemocnice : projekt Ligy lidských práv

www.ferovanemocnice.cz [current version]

Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu. Informace jsou řazeny do jedenácti tematických okruhů: souhlas se zákrokem, přístup k dokumentaci, postup při nespokojenosti pacienta, poplatky, lékařské tajemství, práva rodičky, děti a nezletilí, povinné očkování, práva osob s duševní nemocí, umírající pacienti, posuzování zdravotního stavu

Publisher: Liga lidských práv

Leoš Heger

leosheger.cz [current version]

Osobní stránky ministra zdravotnictví L. Hegera. Obsahují osobní názory, články zveřejněné v médiích, životopis a fotogalerii.

Publisher: Heger, Leoš

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

osz.cmkos.cz [current version]

Informace o svazu, projektech, mezinárodní činnosti a aktuálním dění. Součástí Bulletin.

Publisher: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Profese online : recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické obory

profeseonline.upol.cz [current version]

Web recenzovaného multioborového vědeckého časopisu publikujícího příspěvky z nelékařských oboru.Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky.

Publisher: Univerzita Palackého. Fakulta zdravotnických věd

Licence: CC BY-NC 4.0

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků : POUZP

www.pouzp.cz [current version]

Stránky unie sdružující zdravotnické pracovníky k obhajobě jejich profesních, odborových, ekonomických a sociálních práv. Informace o unii, vzdělávání a aktuálním dění. Součástí starší čísla časopisu Profese z let 2008-2010.

Publisher: Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

1 2