If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Březen, měsíc internetu CZ

www.brezen.cz [current version]

Projekt zaměřený na vzdělávání veřejnosti pomocí internetu zejména prostřednictvím veřejných knihoven.

Publisher: BMI sdružení

Licence: CC BY 4.0

Co venkovské knihovny umějí a mohou

venkovskeknihovny5.webnode.cz [current version]

Stránky tradičního vzdělávacího semináře, jehož cílem je vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, načerpání nových informací z oboru knihovnictví a další. Informace o semináři, programu a dřívějších ročnících.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Den pro dětskou knihu!!!

www.dendetskeknihy.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je propagace dětské knihy, a v návaznosti na to zvyšovat úroveň dětského čtenářství. Přehled aktuálních i uplynulých pořádaných akcí, včetně fotogalerií a propagační materiály projektu

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy

duha.mzk.cz [current version]

Knihovnický časopis pro odbornou knihovnickou veřejnost i ostatní zájemce. Kvalitní a podnětné příspěvky z knihovnické teorie i praxe.

Publisher: Moravská zemská knihovna

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

www.jvkcb.cz [current version]

Historie, služby, řád a další dokumenty Jihočeské vědecké knihovny. Součástí jsou i informace (koncepce, metodika) regionálního knihovnictví a fotogalerie budov knihovny

Publisher: Jihočeská vědecká knihovna

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

www.knihovnabbb.cz [current version]

Informace o knihovně - historii, odděleních, poskytovaných službách a akcích. Vítěz ceny Městská knihovna roku 2012.

Publisher: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

www.kjm.cz [current version]

Informace o knihovně, její historii, službách a aktuálním dění. Součástí Bulletin. Knihovna mimo jiné oceněna v soutěži Biblioweb 2013 zvláštní cenou "nejlepší bezbariérový web knihovny" a Knihovnou roku 2012.

Publisher: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna K. H. Máchy Litoměřice

www.knihovnalitomerice.cz [current version]

Stránky veřejné knihovny, pověřené výkonem regionálních funkcí. Informace o knihovně a jejích službách, aktuality a kulturní program.

Publisher: Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

Knihovna Kroměřížska : všechny cesty ke vzdělání

www.knihkm.cz [current version]

Informace o knihovně - její historii, odděleních, poskytovaných službách, projektech a akcích. Knihovna získala ocenění Knihovna roku 2005 v kategorii informační počin.

Publisher: Knihovna Kroměřížska

Knihovna města Ostravy : veřejná knihovna města Ostravy

www.kmo.cz [current version]

Webové stránky veřejné univerzální knihovny města Ostravy. Na stránkách jsou zveřejněny základní dokumenty knihovny, provozní informace, pořádané akce, nabízené služby. Knihovna plní regionální funkci.

Publisher: Knihovna města Ostravy

Knihovna města Plzně

www.kmp.plzen-city.cz [current version]

Informace o knihovně - historie, výroční zprávy, aktivity, poskytované knihovnické služby, pořádané kulturní akce, publikační činnost. Součástí stránek jsou plné texty časopisu Plž - Plzeňský literární život od roku 2003 (2. ročník) a fotogalerie z prostorů všech poboček knihovny

Publisher: Knihovna města Plzně

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

kpbo.cz [current version]

Informace o knihovně, jejich službách, akcích a dalším. Součástí časopisy Beruška, OKOO a Noviny skřítka Knihomílka.

Publisher: Knihovna Petra Bezruče

1 2 3