Display: visual, text

Finanční arbitr České republiky

www.finarbitr.cz [current version]

Jedná se o stránky státní instituce zřízené v roce 2003, jejíž cílem je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Web obsahuje výroční zprávy, právní normy, příklady řešených sporů

Publisher: Finanční arbitr ČR

1