Display: visual, text

Cena české krajiny : národní soutěž pro nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu

cenakrajiny.cz [current version]

Čestné ocenění správních orgánů nebo nevládních neziskových organizací, které realizovaly dlouhodobě udržitelné a příkladné politiky nebo opatření k ochraně, správě nebo plánování krajiny. Informace o vlastní soutěži, historii, organizaci a výsledcích.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště

kuks.estranky.cz [current version]

Kulturně historická krajinářská analýza oblasti Kuks a Betlém

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Projekt VaV MŠMT Kačina 2006 - 2011

www.projektkacina.estranky.cz [current version]

Webové stránky projektu výzkumu a vývoje nazvaného Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory - Kačina

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : občanské sdružení

szkt.cz [current version]

Informace o sdružení zabývajícím se zahradní tvorbou a správou a ochranou zeleně - jeho organizace, odborné sekce, aktivity, publikační činnost a informace o certifikátu Evropského arboristy.

Publisher: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

1