Display: visual, text

Projekt VaV MŠMT Kačina 2006 - 2011

www.projektkacina.estranky.cz [current version]

Webové stránky projektu výzkumu a vývoje nazvaného Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory - Kačina

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Tvář naší země : krajina domova

prokrajinu.cz [current version]

Stránky konference věnované české krajině z různých aspektů pohledu (přírodní, kulturní prostor, duchovní rozměr, umělecká reflexe...). Informace o konferenci a aktuálním dění.

Publisher: Společnost pro krajinu

1