Display: visual, text

Charita Česká republika

charita.cz [current version]

Webové stránky Charity Česká republika přinášejí kromě informací o konkrétních projektech i obecný přehled o sociální a humanitární péči.

Publisher: Charita ČR

Jesuit.cz

jesuit.cz [current version]

Komplexní informace o činnosti českých Jezuitů. Popis řeholního života, zpravodajství, rozhovory, bulletin, aktuální program farností

Publisher: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Orel - křesťanská sportovní organizace

orel.cz [current version]

Občanské sdružení zaměřené na podporu sportu pro všechny s cílem výchovy mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Stránky obsahují informace o sdružení a ze sportovních oblastí. Součástí také Zpravodaj.

Publisher: Orel

1