Display: visual, text

Atlas vozů.cz

www.atlasvozu.cz [current version]

Atlas železničních osobních vozů provozovaných zejména Českými dráhami a Železničnou spoločnosťi Slovensko. Součástí podrobné technické údaje.

Publisher: Želpage

Klub přátel lokálek, o.s.

www.klub-pratel-lokalek.cz [current version]

Stránky občanského sdružení usilující o fotodokumentaci vozů a jiných drážně technických památek, dokumentaci poškozených a ohrožených či zaniklých drážních objektů a nápravu špatného stavu železnice na kompetentních místech. Informace o sdružení, novinkách a akcích.

Publisher: Klub přátel lokálek

Lokálky Českého středohoří

www.trat087.info [current version]

Stránky o železničních tratích v oblasti Českého středohoří, historie tratí, informace o stanicích, jízdní řády, fotogalerie

Publisher: Mikolášek, Karel

Moldavská horská dráha

www.moldavska-zeleznice.cz [current version]

Stránky unikátní horské tratě na území Fláje. Popis míst kudy vede trať.

Publisher: Českojiřetínský spolek - sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín

Muzeum vlakové pošty Petra Študenta

files.vlakovaposta.webnode.cz [current version]

Stránky informují o vlakové poště, která fungovala na území České republiky do roku 1999. Přehled používaných vozidel, administrativy, součástí rozsáhlá dokumentace a fotogalerie.

Publisher: Študent, Petr

Nezávislý železničář

www.nezavislyzeleznicar.info [current version]

Nezávislý železničář je server o odborných a politických problémech železnice

Publisher: Najman, Martin

One Man Brno Blog

www.onemanbrnoblog.cz [current version]

Blog o Brně a Brňácích. Zahrnuje informace o veřejné dopravě, zástavbě, fotoreportáže, tipy na výlety, autorovou diplomovou a disertační práci.

Publisher: Pavel Boucník

Plzeňští strojvůdci : popisy, rady, návody, pomůcky, zajímavosti

www.strojvedouciplzen.cz [current version]

Stránky s informacemi zejména pro strojvedoucí a technické pracovníky podobných profesí. Popisy vybraných řad hnacích vozidel, některých jejich závad a návody na obsluhu. Články o aktuálním dění na železnici i o její historii.

Publisher: Pelíšek, Michal

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

www.svazcestujicich.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je podpora rozvoje, zvyšování rozsahu, provázanosti a kvality služeb pro cestující ve veřejné dopravě v ČR. Články informující o aktuálním dění ve veřejné dopravě.

Publisher: Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Vědeckotechnický sborník ČD

www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/magaziny-a-periodika/vedeckotechnicky-sbornik-cd/-1893/ [current version]

Vědeckotechnický sborník ČD je sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě

Publisher: České dráhy

Vlakregion Jičín

www.vlakregion.cz [current version]

Stránky o dopravní infrastruktuře a vlakové dopravě v regionu Jičínska, Českého ráje a okolí, informují o jízdních řádech, aktuální poloze vlaků, výlukách či případných zpožděních, představují jednotlivé železniční zastávky.

Publisher: Prýmek, Lukáš

Vlaky-vlaky

www.vlaky-vlaky.estranky.cz [current version]

Stránky s fotografiemi převážně českých vlaků. Součástí je popis motorových vozů, lokomotiv a informace o železniční dopravě.

Publisher: Maršík, Prokop

1 2