Display: visual, text

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří

www.maskaszk.cz [current version]

Web spolku mající za úkol rozvoj regionu Západního Krušnohoří. Projekt finančně podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Publisher: Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

ROP Střední Čechy

www.ropstrednicechy.cz [current version]

Stránky Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ, který byl určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a byl konkrétně zaměřen na Střední Čechy. Součástí stránek projektová dokumentace, popis realizovaných projektů.

Publisher: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

1