Display: visual, text

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří

www.maskaszk.cz [current version]

Web spolku mající za úkol rozvoj regionu Západního Krušnohoří. Projekt finančně podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Publisher: Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

1