If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří

www.maskaszk.cz [current version]

Web spolku mající za úkol rozvoj regionu Západního Krušnohoří. Projekt finančně podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Publisher: Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

ROP Střední Čechy

www.ropstrednicechy.cz [current version]

Stránky Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ, který byl určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a byl konkrétně zaměřen na Střední Čechy. Součástí stránek projektová dokumentace, popis realizovaných projektů.

Publisher: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

1