Display: visual, text

Architecture week

architectureweek.cz [current version]

Aktuality, program, tiskové zprávy, fotogalerie z každoročního festivalu moderní architektury a urbanismu od roku 2007.

Publisher: Czech Architecture Week

Asociace pro urbanismus a územní plánování : AUÚP

www.urbanismus.cz [current version]

Množství veřejných dokumentů (výroční zprávy, výsledky hospodaření), seznam členů, profesní profil, organizované akce a odborné texty o územních plánech. Součástí je také fotogalerie vybraných urbanistických řešení v evropských metropolích

Publisher: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Děčín///Tetchen : architektura na severu Čech

www.decin-tetschen.net [current version]

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb regionu Děčínska, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. Informace o jednotlivých budovách, novinky z oblasti architektury regionu, studie.

Publisher: Občanské sdružení 400/27

Liberec:Reichenberg : architektura na severu Čech

www.liberec-reichenberg.net [current version]

Stránky vznikly jako součást výzkumného projektu studentské grantové soutěže a mapují důležité stavby na Liberecku. Obsahují databázi významných budov, urbanistické a architektonické studie a aktuality z liberecké architektury.

Publisher: Landa, Filip

Litoměřice///Leitmeritz : architektura na severu Čech

litomerice-leitmeritz.net [current version]

Stránky projektu vznikly jako dobrovolná iniciativa studentů a architektů a mapují architekturu Litoměřic. Obsahují databázi významných budov, urbanistické a architektonické studie a aktuality z litoměřické architektury.

Publisher: Landa, Filip

Revue Beau!

beau.wgz.cz [current version]

Internetová New Age revue o architektuře s přesahy do krásných umění, filozofie a politiky.

Publisher: Vích, Tomáš

Teplice///Teplitz : architektura na severu Čech

eplice-teplitz.net [current version]

Detailní popis architektury ve městě Teplice zachycující urbanistické proměny města od 19. století až do současnosti a doprovázený bohatou fotogalerií

Publisher: Pro Polis Teplice

1