Display: visual, text

Kronikář obce

kronikar.estranky.cz [current version]

Stránky o historii a současnosti obce Dlouhá Třebová, obsahují též místní báje a pověsti, informace o významných osobnostech, rodech a spolcích, videokroniku

Publisher: Lamplot, Martin

Muzeum České Sibiře

ceskasibir.cz [current version]

Webová stránka seznamuje s obcí Miličín, ale také s dalšími obcemi a lokalitami České Sibiře. Obsahuje digitalizované dokumenty, pohlednice, historické mapy i ukázky přírody a historických památek této lokality

Publisher: Muzeum České Sibiře

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

www.mjakub.cz [current version]

Informace o Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, o jeho sbírkách, projektech a osobě Jana Amose Komenského

Publisher: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Muzeum města Ústí nad Labem

muzeumusti.cz [current version]

Informace o sbírkách, projektech a dalších činnostech Muzea města Ústí nad Labem

Publisher: Muzeum města Ústí na Labem

Muzeum T.G.M. v Rakovníku

muzeumtgm.cz [current version]

Informace o muzeu, pořádaných akcích, výstavách a osobnostech spjatých s městem Rakovník

Publisher: Muzeum TGM Rakovník

Neuhaus : nakladatelství

www.neuhaus.cz [current version]

Stránky nakladatelství obsahují časopis o historii a kultuře Jindřichohradecka, volně dostupné publikace, informace o zajímavých lidech se vztahem k Jindřichohradecku a prezentaci Jindřichova Hradce

Publisher: Neuhaus

Pekařova společnost Českého ráje

ekar.kozakov.cz [current version]

Stránky informují o sdružení, které usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti, zejména v oblasti Českého ráje a Pojizeří. Obsahují stanovy sdružení, usnesení z valných hromad, zprávy o činnosti a informace o Ceně Josefa Pekaře udělované mladým historikům.

Publisher: Pekařova společnost Českého ráje

Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí

www.pratelehistorie.estranky.cz [current version]

Stránky o Veselí nad Lužnicí, jeho historii a významných osobnostech, součástí staré pohlednice, historické mapy a fotogalerie.

Publisher: Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

www.muzeumzatec.cz [current version]

Expozice, výstavy a další informace o Muzeu K. A. Polánka. Součástí je i seriál o vývoji chmelových známek

Publisher: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Regionální muzeum v Litomyšli

www.rml.cz [current version]

Informace o stálé expozici muzea a připravovaných výstavách. Součástí zdroje je a zpráva o rodném bytě B. Smetany, který je součástí muzea, tiskové zprávy a fotogalerie

Publisher: Regionální muzeum v Litomyšli

Regiz : Lounský kraj

www.vejr.cz/regiz/ [current version]

Informace o kulturně společenském dění v lounském regionu. Výběr nejzajímavějších příspěvků z tištěné verze časopisu z let 1996-2001. Od roku 2002 vychází články jen elektronické podobě

Publisher: Fabio

Samohláska : otevřený blog o pestré, nikoliv bílé Opavě

samohlaska.cz [current version]

Blog věnovaný politickému i kulturnímu dění v Opavě a okolí, v seederu označeno jako mrtvý web - protože bylo ukončeno vydávání - 3/1/18 monika,

Publisher: Samohláska

1 2 3