Display: visual, text

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách

psych.lf1.cuni.cz/fluorescence/Default.htm [current version]

Stránky obsahují odbornou práci, která je zaměřena na možnosti použití fluorescenční spektroskopie v lékařském výzkumu, především v oboru neurověd

Publisher: Fišar, Zdeněk

Licence: CC BY 3.0 CZ
1