Display: visual, text

Nejvyšší kontrolní úřad

nku.cz [current version]

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Webové stránky přinášejí informace o kontrolní činnosti a odpovídající publikace a dokumenty

Publisher: Nejvyšší kontrolní úřad

Rada pro veřejný dohled nad auditem

radaproaudit.cz [current version]

Orgán veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti. Informace o úkolech a činnostech, členech, výborech a zahraničních aktivitách rady.

Publisher: Rada pro veřejný dohled nad auditem

1