Display: visual, text

Buddhismus Diamantové cesty

bdc.cz [current version]

Úvod do buddhismu tzv. Diamantové cesty, informace o aktivitách jeho vyznavačů v ČR

Publisher: Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Karmapa.cz

karmapa.cz [current version]

Webové stránky Karmapy Thinläho Thaje Dordžeho, duchovního vůdce tradice Karma Kagjü tibetského buddhismu

Publisher: Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Smích, relaxace, střízlivost

drnespor.eu [current version]

Stránka psychiatra Karla Nešpora. Návodné materiály pro boj se závislostí na alkoholu, drogách a tabáku, základy jógy, meditace jako formy duševní hygieny, informace o smíchu jako prostředku proti stresu. Součástí jsou nahrané písně proti závislostem na drogách

Publisher: Nešpor, Karel

1