Display: visual, text

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

pvsps.cz [current version]

Komplexní informace o Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro studenty, uchazeče o studium a veřejnost

Publisher: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Výbor dobré vůle : Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz [current version]

Web celorepublikově známé nadace. Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.Vydává časopis Dobré zprávy.

Publisher: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

1