Display: visual, text

Agronavigátor

agronavigator.cz [current version]

Univerzální zemědělský a potravinářský internetový informační portál Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Informační centrum bezpečnosti potravin

www.bezpecnostpotravin.cz [current version]

Portál přináší 24-hodinový servis aktuálních informací týkajících se bezpečnosti potravin, včetně oficiálních vyjádření příslušných orgánů státní zprávy.

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Scientia Agriculturae Bohemica

sab.czu.cz [current version]

Vědecký časopis v angličtině zaměřený na oblast zemědělství a příbuzných disciplín.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

www.szpi.gov.cz [current version]

Stránky inspekce, orgánu státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Publisher: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Výzkumný ústav pícninářský

vupt.cz [current version]

Informace o aktivitách Výzkumného ústavu pícninářského zaměřeného na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství

Publisher: Výzkumný ústav pícninářský

1