Display: visual, text

Humanitas Afrika : africko - česká humanitární iniciativa

www.humanitasafrika.cz [current version]

Mezikulturní dialog vedený africko - českou humanitární iniciativou. Sledovaná je problematika rozvojové pomoci africkým zemím

Publisher: Humanitas Afrika

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1