Display: visual, text

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

www.ctenarska-gramotnost.cz [current version]

Webový portál pro učitele. Obsahuje podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčího psaní, projektového vyučování, čtenářství a mediální výuky. Součástí články s tipy do výuky, přípravy na vyučování a sekundární literatura.

Publisher: Abeceda

KniháRUM Rok v Událostech a Myšlenkách: aneb čtení na 365 způsobů

www.kniharum.cz [current version]

Stránky projektu, který vrací knihy čtenářům. Autorky projektu předkládají návštěvníkům své čtenářské zážitky.

Publisher: Redakce KniháRUM

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

KritickeMysleni.cz

kritickemysleni.cz [current version]

Informace z oblasti čtení a psaní ke kritickému myšlení. Součástí je elektronická verze časopisu Kritické listy, částečně obsahující plné texty

Publisher: Kritické myšlení

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Moje kniha : hledáme nejoblíbenější knihu

www.mojekniha.cz [current version]

Informace o anketě, jejímž cílem bylo zjistit nejoblíbenější knihu českých čtenářů. Průběh, výsledky, odkazy na podobné ankety a iniciativy propagující četbu v zahraničí

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1