Display: visual, text

Památník národního písemnictví : PNP

pamatniknarodnihopisemnictvi.cz [current version]

Stránky přinášejí informace o památníku, jeho činnosti, sbírkách, výzkumu, publikacích, pořádaných výstavách a pořadech. Součástí jsou také informace o soutěži Nejkrásnější české knihy roku.

Publisher: Památník národního písemnictví

Praha město literatury

www.prahamestoliteratury.cz [current version]

Stránky projektu na podporu rozvoje literárního života v Praze. Cílem projektu je získání titulu UNESCO - Kreativní město kultury. Informace o projektu, aktuality, události a jednotlivé aktivity v rámci projektu.

Publisher: Městská knihovna v Praze

Starší česká literatura

www.flu.cas.cz/Com/stcl/ [current version]

Stránky věnované dějinám české barokní literatury. Odborné příspěvky, plné texty dobové tvorby

Publisher: Havelka, Tomáš

Ústav pro českou literaturu AV ČR

www.ucl.cas.cz [current version]

Webové stránky Ústavu pro českou literaturu AV ČR obsahují krom obecných informací o činnosti organizace i celou řadu online služeb od bibliografických bází po digitální knihovnu časopisů

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro českou literaturu

1