Display: visual, text

Aluze.cz : revue pro literaturu, filozofii a jiné

aluze.cz [current version]

Revue pro současnou literaturu a filozofii. Poezie, próza, studie, glosy, recenze

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Institut pro studium literatury

www.ipsl.cz [current version]

Stránky institutu, který se soustředí na literárně vědný výzkum a vzdělávání v oblasti literární teorie. Součástí stránek je také časopis Echa. Fórum pro literární vědu.

Publisher: Institut pro studium literatury

Kanon

i-kanon.cz [current version]

Internetový časopis zaměřený na literární vědu, dějiny literatury a související humanitní obory. Zveřejněné příspevky procházejí recenzní oponenturou.

Publisher: Redakce Kanon

Literatura umění kultura

www.obrys-kmen.cz [current version]

Literární časopis publikující články o próze, poezii a prezentující autorskou tvorbu. Do r. 2014 vycházel týdeník pod názvem Obrys-Kmen.

Publisher: Unie českých spisovatelů

Slovo a smysl

wordandsense.ff.cuni.cz [current version]

Časopis pro mezioborová bohemistická studia. Články jsou zaměřeny na původní českou beletrii a světovou literární teorii. Svým literárněvědným bohemistickým obsahem slouží jako materiál pro univerzitní výuku české literatury a literární teorie.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav české literatury a komparatistiky

cl.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Ústav české literatury a komparatistiky (dříve Ústav české literatury a literární vědy). Informace o organizační struktuře a personálním obsazení, studiu, vědě a výzkumu včetně publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav české literatury a literární vědy

1