Display: visual, text

IM6 : časopis Fakulty informatiky MU

www.fi.muni.cz/im6/ [current version]

Elektronický časopis, který se věnuje moderním tématům elektronické kultury jako je role médií, moderního umění, vývoj společnosti apod.

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Studia nových médií

novamedia.ff.cuni.cz [current version]

Informace o studiu, zaměstnancích, projektech, charakteristika oboru a profil absolventa

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví

1