Display: visual, text

Matematika online

mathonline.fme.vutbr.cz [current version]

Stránky obsahují kolekci studijních materiálů a kurzů z oblasti středoškolské a vysokoškolské matematiky, numerických metod, matematického modelování a příbuzných oblastí

Publisher: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

1