Display: visual, text

České tradice : české tradice z dob dávných i našich

www.ceske-tradice.cz [current version]

Webové stránky zabývající se lidovými zvyky a tradicemi. Články jsou rozděleny do sekcí Tradice, Recepty, Nápady, Pohlednice, Galerie

Publisher: Bestajovský, Martin

Folklorní sdružení ČR

www.folklornisdruzeni.cz [current version]

Sdružení uchovává a rozvíjí národní kulturní hodnoty a tradice. Zahrnuje informace o lidové hudbě, písni a tanci. Součástí je interaktivní mapa s informacemi o festivalech a souborech

Publisher: Folklorní sdružení ČR

Lidové zvyky, tradice a řemesla

www.klic.cz/remesla/ [current version]

Zdroj obsahuje informace o lidové kultuře, zvycích, tradicích a řemeslech

Publisher: Tomášková, Romana

VPUT Sazovice : Výbor pro udržování tradic Sazovice

vput.cz [current version]

Stránky folklorního souboru z jihovýchodní Hané, jehož náplní je zpěv, muzika, tanec a lidová zábava. Součástí přehled akcí, kronika, oblékání ženského kroje.

Publisher: Výbor pro udržování tradic Sazovice

Licence: CC BY-NC 4.0
1