Display: visual, text

"Fajné stromy", aneb, Zajímavé dřeviny kolem nás

fajnestromy.cz [current version]

Informace o památných, vzácných a zajímavých stromech, seznam byl vytvořen na základě individuálního výběru autora

Publisher: Dlouhý, Bohdan

Pamatnestromy.cz

pamatnestromy.cz [current version]

Webové stránky věnované památným stromům v Česku, legislativním předpokladům a lokalitám (včetně vyobrazení Jaroslava Turka)

Publisher: Hrušková, Marie

Pražské památné stromy

prazskestromy.cz [current version]

Přehledy o památných stromech s doplňujícími faktografickými informacemi, součástí unikátní galerie památných stromů v Praze.

Publisher: Rudl, Aleš

1