Display: visual, text

Ženy a média

www.zenyamedia.cz [current version]

Webové stránky sledující a analyzující mediální obraz žen z hlediska gender

Publisher: Zelenková, Klára

1