Display: visual, text

Musica sacra : občanské sdružení chrámových hudebníků

www.musicasacra.cz [current version]

Stránky občanského sdružení Musica sacra usilující o zkvalitnění hudební složky liturgie. Součástí je Zpravodaj Musica sacra, obsahující články z oblasti liturgické hudby a informace se zaměřením na varhanickou službu

Publisher: Musica sacra

Regenschori : manuál pro varhaníky

www.regenschori.com [current version]

Webové stránky věnující se chrámové hudbě. Stránky jsou určeny ředitelům kůrů, varhaníkům a všem, kdo pěstují liturgickou hudbu. Autorem byl Jiří Strejc hudební skladatel, varhaník, pedagog, sbormistr a dirigent působící v Hradci Králové

Publisher: Strejc, Jiří

Týnská škola

skola.collegiummarianum.cz [current version]

Vzdělávací instituce zaměřená na liturgickou a duchovní hudbu 16.-18. století a teoretické i praktické vzdělání v oblasti hudby 17. a 18. století. Informace o studijních oborech

Publisher: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola

Varhaníci on-line : Stránky pro varhaníky a ctitele varhan

www.varhany.org [current version]

Webové stránky, kde jsou zveřejněny články z varhanické praxe. Obsahují informace o organologii, harmonii, liturgii

Publisher: Michálková, Alena; Marek, Pavel

Varhany.ic.cz : nahrávky varhan

varhany.varhanici.info [current version]

Webové stránky s dokumentačními nahrávkami kostelních varhan z různých míst České republiky

Publisher: Weissar, Tomáš

Zdenka a Václav Vaculovičovi

vaculovic.cz [current version]

Články Zdenky a Václava Vaculovičových o festivalu Forfest, informace zaměřené na současnou hudební a výtvarnou scénu a problematiku propojování duchovního obsahu do soudobého umění.

Publisher: Umělecká iniciativa Kroměříž

Zvony.ic.cz : nahrávky zvonů

zvony.varhanici.info [current version]

Webové stránky s dokumentačními nahrávkami kostelních zvonů z různých míst České republiky

Publisher: Weissar, Tomáš

1