Display: visual, text

Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska

www.lidova-architektura.cz [current version]

Informační a vzdělávací portál o krajině, vesnicích, památkách a lidové architektuře věnovaný historii osídlení a dějinám architektury, regionům ČR, ochraně památek, opravám staveb a také novostavbám.

Publisher: Čerňanský, Martin

Ústav archeologické památkové péče středních Čech : ÚAPPSČ

www.uappsc.cz [current version]

Informace o činnosti ústavu: projekty, přednášky, publikace, výstavy; součástí webu je pojednání o vývoji osídlení v pravěkém a raně historickém období

Publisher: Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha

1