Display: visual, text

Budoucnost profesí

budoucnostprofesi.cz [current version]

Střednědobé analýzy trhu práce pro jednotlivé profese, sektorové studie vybraných částí české ekonomiky, vývoj zaměstnanosti v odvětvích a na regionálních trzích práce

Publisher: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Centrum pro podporu zaměstnanců : CPPZ

www.cppz.cz [current version]

Centrum je výstupem projektu "Outplacement pro velké podniky" Iniciativy Společenství Equal, jeho posláním je podporovat zaměstnanost všech osob bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání a pomoci k jejich uplatnění na pracovním trhu.

Publisher: Dopravní vzdělávací institut

1