Display: visual, text

Fakta a data : portál životního prostředí ČR

portal.cenia.cz [current version]

Portál informací o životním prostředí v České republice. Obsahuje přehled zdrojů orientovaných na ovzduší, vodu, ochranu přírody a tvorbu krajiny, odpady, půdu a integrovanou prevenci

Publisher: CENIA

Vítejte na Zemi... : multimediální ročenka životního prostředí

vitejtenazemi.cenia.cz [current version]

Multimediální výuková pomůcka MŽV ČR na téma krajina, voda a vzduch. Obsahuje animace, puzzle, hry a testy.

Publisher: CENIA

Voda : elektronický časopis

www.e-voda.cz/odborny-casopis/ [current version]

Časopis přinášející informace o novinkách v technologických postupech, zařízeních, službách a legislativě z oblasti vodního hospodářství

Publisher: Ladislav Pachta-IMPEA

1