Display: visual, text

14|15 Baťův institut

www.14-15.cz [current version]

Projekt zabývající se revitalizací budov č. 14 a 15 bývalé továrny firmy Baťa ve Zlíně, kde má vzniknout nové kulturní a vzdělávací centrum, které má být sídlem tří kulturních (příspěvkových) institucí.

Publisher: Studio 6.15

Centrum pro ekonomiku a politiku

cepin.cz [current version]

Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Informace o sdružení, organizovaných seminářích, vydávaných publikacích, newsletter a články o svobodné společnosti a tržním hospodářství

Publisher: Centrum pro ekonomiku a politiku

Matfyz

www.matfyz.cz [current version]

Web Matematicko-fyzikální fakultyzaměřený na bývalé studenty. Součástí přůřezový přehled projektů, rozhovory s vyučujícími a absolventy, fotogalerie.

Publisher: Univerzita Karlova

Quip

www.kvalitavpraxi.cz [current version]

Stránky vzdělávací agentury poskytující poradenství v oblasti sociálních služeb. Snahou je posílení nebo udržení sociálního začlenění znevýhodněných lidí a naplňování jejich lidských práv. Součástí provozní informace, informace o projektech, kurzech.

Publisher: Quip

Scio.cz

www.scio.cz [current version]

Stránky zaměřené na školní a mimoškolní vzdělávání. Součástí ukázky testů, metodika měření výsledků vzdělávání a obecných studijních předpokladů.

Publisher: Scio

Týnská škola

skola.collegiummarianum.cz [current version]

Vzdělávací instituce zaměřená na liturgickou a duchovní hudbu 16.-18. století a teoretické i praktické vzdělání v oblasti hudby 17. a 18. století. Informace o studijních oborech

Publisher: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola

1