Display: visual, text

Astronomický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

asu.cas.cz [current version]

Stránky vědeckovýzkumného ústavu a observatoře, specializované sekce pro veřejnost, odborníky, děti a mládež. Informace o pozorování oblohy, světelném znečištění, vědecké činnosti, oceněných pracovnících

Publisher: Akademie věd ČR. Astronomický ústav

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

www.ibt.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá základním výzkumem v oblasti molekulárně biologických věd. Informace o ústavu a jeho výzkumu, aktuality.

Publisher: Akademie věd ČR. Biotechnologický ústav

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [current version]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Publisher: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [current version]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

www.flu.cas.cz [current version]

Informace o ústavu, jeho historii, poslání, činnosti, výzkumných projektech a aktuálním dění.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry

www.jh-inst.cas.cz [current version]

Stránky Institutu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského obsahují informace o organizační struktuře, historii, lidech, aktivitách institutu.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Matematický ústav : Akademie věd České republiky

www.cz.math.cas.cz [current version]

Informace o ústavu - výzkumu, výuce, pracovnících a seminářích. Součástí plné verze výzkumných a diplomových prací.

Publisher: Akademie věd ČR. Matematický ústav

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

komeniologie.flu.cas.cz [current version]

Webové stránky oddělení zaměřeného na dílo Jana Amose Komenského zahrnují údaje o výzkumné, pedagogické a publikační činnosti i o aktuálních akcích. Součástí stránek jsou informace o mezinárodní revue Acta Comeniana s obsahy jednotlivých čísel.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

Parazitologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

www.paru.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, kde se provádí základní výzkum parazitů člověka a zvířat na úrovni molekul, buněk i celých organismů. Posláním Ústavu je získávat, prohlubovat a šířit znalost biologie a ekologie parazitických prvoků a eukaryotických mikroorganismů, helmintů a členovců.

Publisher: Akademie věd ČR. Parazitologický ústav

Ústav analytické chemie Akademie věd České republiky, v.v.i.

www.iach.cz [current version]

Stránky Ústavu analytické chemie Akademie věd České republiky sídlícího v Brně. Informace o historii, publikační činnosti, organizační struktuře a činnostech ústavu

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav analytické chemie

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Ústav antropologie

anthrop.sci.muni.cz [current version]

Webové stránky ústavu zabývající se problematikou antropologie biologické, sociální a kulturní. Informace o organizační struktuře, výzkumných projektech, studijních programech, personálním zázemí

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

www.ivb.cz [current version]

Stránky ústavu Akademie věd ČR zabývajícího se biologií obratlovců obsahují informace o ústavu, výzkumných projektech, přednáškách a konferencích. Součástí stránek je také časopis Folia Zoologica.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

1 2