Display: visual, text

Ion Exchange Letters

iel.vscht.cz [current version]

Recenzovaný elektronický časopis v angličtině zaměřený na oblast iontové výměny, sorpce a interakcí kovů a ligandů. Obsahuje plné texty článků.

Publisher: VŠCHT. Ústav energetiky

Licence: CC BY 3.0
1