Display: visual, text

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi

periodika.osu.cz/slovoaobraz [current version]

Stránky odborné konference zaměřené na oblast literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky českého jazyka a literární výchovy. Součástí sborník vycházející od roku 2007.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

1