Display: visual, text

BOZPinfo

bozpinfo.cz [current version]

Stránky se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a ochranou životního prostředí v ČR, včetně související legislativy, se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků

Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

1