Display: visual, text

Eurodesk : evropská informační síť pro mládež

www.eurodesk.cz [current version]

Webová prezentace evropské informační sítě informující o vzdělávacích programech, studiu, práci, dobrovolnictví či cestování v Evropě.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Fond dalšího vzdělávání : příspěvková organizace MPSV

fdv.mpsv.cz [current version]

Stránky fondu, jehož posláním je realizovat a koordinovat aktivity v oblasti dalšího vzdělávání. Informace o fondu, jeho činnosti a aktuálním dění.

Publisher: Fond dalšího vzdělávání

Mladiinfo

www.mladiinfo.cz [current version]

Stránky přináší komplexní, nezávislé a objektivní informace o nabídkách a možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování, dobrovolnictví doma i v zahraničí.

Publisher: Mladiinfo ČR

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Otevřená věda ...

www.otevrena-veda.cz [current version]

Projekt s cílem systematického zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím odborných stáží. Aktuální nabídky stáží, potřebné dokumenty ke stažení, organizátoři a partneři projektu

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

1