Display: visual, text

Bulletin of Geosciences

www.geology.cz/bulletin/ [current version]

Mezinárodní recenzovaný časopis publikující příspěvky z oblasti geologie, paleontologie a příbuzných oborů.

Publisher: Česká geologická služba

Klub Conocoryphe

conocoryphe.cannabiscup.cz [current version]

Sdružení amatérských paleontologů a sběratelů fosílií. Stránky obsahují bohatou fotogalerii sbírek členů

Publisher: Doležal, Jiří X.

Muzeum Mineral.cz

www.museum.mineral.cz [current version]

Virtuální, tematicky zaměřené a specializované muzeum, jednotlivá oddělení jsou věnována především mineralogii, paleontologii, vápenictví a historii dolování, používaným technologiím, popisem známých i méně známých lokalit, osobnostem z oboru atd.

Publisher: Drašnar, Jiří

Ornithodira Blog

david-cerny.blogspot.com [current version]

Stránky věnované především druhům dinosaurů. Součástí encyklopedie dinosaurů a pterosaurů, informace o evoluci, anatomii, chování dinosaurů a dalším

Publisher: Černý, David

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Pan-Aves

pan-aves.blogspot.com [current version]

Stránky věnované archosaurům, kteří mají blíže k ptákům. Informace o původu ptáků, jejich kostře, chování, vejcích a dalším

Publisher: Černý, David

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Virtuální muzeum České geologické služby

www.geology.cz/app/museum/m.pl [current version]

Virtuální muzeum obsahující zajímavé exponáty z paleontologické, mineralogické a geologické sbírky

Publisher: Česká geologická služba

Wild prehistory : palaeontology, biological nomenclature

www.wildprehistory.org [current version]

Informace o zkamenělých živočiších, jejich nomenklatuře a osobnostech z oboru paleontologie. Autorem je student geologie na PřF Masarykovy univerzity.

Publisher: Madzia, Daniel

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1