Display: visual, text

Muzeum Mineral.cz

www.museum.mineral.cz [current version]

Virtuální, tematicky zaměřené a specializované muzeum, jednotlivá oddělení jsou věnována především mineralogii, paleontologii, vápenictví a historii dolování, používaným technologiím, popisem známých i méně známých lokalit, osobnostem z oboru atd.

Publisher: Drašnar, Jiří

1