If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Dánsko v České republice : Ministerstvo zahraničních věcí Dánského království

tjekkiet.um.dk/ [current version]

Informace o Dánsku, velvyslanectví a také praktické informace včetně informačních, propagačních a vzdělávacích brožurek.

Publisher: Dánské velvyslanectví

1