Display: visual, text

Antropologická studia : Fakulta humanitních studií

antropologie.fhs.cuni.cz [current version]

Stránky studijního programu, jehož cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Informace o programu, vyučujících, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova

Antropoweb

antropologie.zcu.cz [current version]

Společenskovědní portál se zaměřením na sociální a kulturní antropologii a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filozofickou antropologii, filozofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii). Provozován je při Katedře antropologie FF Západočeské univerzity

Publisher: Antropoweb

Antropowebzin

www.antropologie.zcu.cz [current version]

Elektronický časopis vycházející jako součást antropologického portálu AntropoWeb. Obsahuje texty, recenze a diskuse z oblasti antropologie. Vydáván je při Katedře antropologie Západočeské univerzity

Publisher: Antropoweb

Česká asociace pro sociální antropologii

casaonline.cz [current version]

Stránky vědeckého sdružení zaměřeného na oblast sociální antropologie zahrnují údaje o organizaci, členech, konferencích a dalších aktivitách.

Publisher: Česká asociace pro sociální antropologii

Česká společnost antropologická

anthropology.cz [current version]

Informace o historii a organizaci společnosti včetně výročních zpráv. Zahrnuty jsou obsahy, u novějších čísel též abstrakta článků z časopisu Česká antropologie : časopisu České společnosti antropologické

Publisher: Česká společnost antropologická

Český lid

ceskylid.avcr.cz [current version]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Katedra antropologie a genetiky člověka

www.natur.cuni.cz/biologie/antropologie [current version]

Webová stránka Katedry antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě UK obsahuje informace katedře a lidech, kteří na ní působí a o výzkumech, kterým se katedra věnuje. Kromě toho obsahuje také informace pro studenty a uchazeče o studium.

Publisher: Univerzita Karlova

Katedra antropologie FF ZČU

www.antropologie.org [current version]

Stránky Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Informují o katedře, studiu, akcích, projektech, výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra antropologie

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Lidé města

lidemesta.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

The Journal of Culture

thejournalofculture.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný časopis obsahující recenze publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru zaměřené především na antropologickou, etnologickou a kulturně-historickou problematiku.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav antropologie

anthrop.sci.muni.cz [current version]

Webové stránky ústavu zabývající se problematikou antropologie biologické, sociální a kulturní. Informace o organizační struktuře, výzkumných projektech, studijních programech, personálním zázemí

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie

Vojtech's website

vojtechkase.cz [current version]

Stránky Vojtěcha Kaše vědeckého pracovníka, který ve svém výzkumu propojuje tematiku sociologie, zejména pak vývoj lidských společností, s možnostmi využití informačních technologií. Součástí stránek blog, přehled autorských článků a publikací.

Publisher: Kaše, Vojtěch

Licence: CC BY-SA 4.0
1