If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Antropologická studia : Fakulta humanitních studií

antropologie.fhs.cuni.cz [current version]

Stránky studijního programu, jehož cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Informace o programu, vyučujících, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova

Antropoweb

antropologie.zcu.cz [current version]

Společenskovědní portál se zaměřením na sociální a kulturní antropologii a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filozofickou antropologii, filozofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii). Provozován je při Katedře antropologie FF Západočeské univerzity

Publisher: Antropoweb

Antropowebzin

www.antropoweb.cz/webzin [current version]

Elektronický časopis vycházející jako součást antropologického portálu AntropoWeb. Obsahuje texty, recenze a diskuse z oblasti antropologie. Vydáván je při Katedře antropologie Západočeské univerzity

Publisher: Antropoweb

Česká asociace pro sociální antropologii

casaonline.cz [current version]

Stránky vědeckého sdružení zaměřeného na oblast sociální antropologie zahrnují údaje o organizaci, členech, konferencích a dalších aktivitách.

Publisher: Česká asociace pro sociální antropologii

Česká společnost antropologická

anthropology.cz [current version]

Informace o historii a organizaci společnosti včetně výročních zpráv. Zahrnuty jsou obsahy, u novějších čísel též abstrakta článků z časopisu Česká antropologie : časopisu České společnosti antropologické

Publisher: Česká společnost antropologická

Český lid

ceskylid.avcr.cz [current version]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Katedra antropologie a genetiky člověka

www.natur.cuni.cz/biologie/antropologie [current version]

Webová stránka Katedry antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě UK obsahuje informace katedře a lidech, kteří na ní působí a o výzkumech, kterým se katedra věnuje. Kromě toho obsahuje také informace pro studenty a uchazeče o studium.

Publisher: Univerzita Karlova

Katedra antropologie FF ZČU

www.antropologie.org [current version]

Stránky Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Informují o katedře, studiu, akcích, projektech, výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra antropologie

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Lidé města

lidemesta.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

The Journal of Culture

thejournalofculture.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný časopis obsahující recenze publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru zaměřené především na antropologickou, etnologickou a kulturně-historickou problematiku.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav antropologie

anthrop.sci.muni.cz [current version]

Webové stránky ústavu zabývající se problematikou antropologie biologické, sociální a kulturní. Informace o organizační struktuře, výzkumných projektech, studijních programech, personálním zázemí

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie

Vojtech's website

vojtechkase.cz [current version]

Stránky Vojtěcha Kaše vědeckého pracovníka, který ve svém výzkumu propojuje tematiku sociologie, zejména pak vývoj lidských společností, s možnostmi využití informačních technologií. Součástí stránek blog, přehled autorských článků a publikací.

Publisher: Kaše, Vojtěch

Licence: CC BY-SA 4.0
1